Közlemények

09.20
Megépült a Biogáz Üzem Tatabányán

2,9 milliárdos beruházással épült meg Tatabányán az a biogázüzem, melynek megvalósítására közel egymilliárd Ft-os támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv uniós pályázatán a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, az AVE Tatabánya Zrt. és az AVE Magyarország Kft. közös projekttársasága, az AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft. A próbaüzem megkezdésével egybekötött ünnepélyes megnyitóra 2013. július 10-én került sor az AVE Dubnik-völgyi hulladéklerakójának közelében.2012. szeptember 4-én, az alapkőletételi ünnepséggel kezdődött el Tatabányán a közel 50 ezer m2 alapterületű biogázüzem építése a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, az AVE Tatabánya Zrt. és az AVE Magyarország Kft. közös projekttársasága, az AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft. beruházásában, a magyar tulajdonú Biogáz Unió Zrt. fővállalkozó kivitelezésében. 
Az AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft-t 2011 áprilisában alapította az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt., valamint Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata azzal a céllal, hogy a Dubnik-völgyi hulladéklerakó térségében biogáz-termelésre, kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra alkalmas hasznosítási rendszert építsenek ki és üzemeltessenek, miután a térségben keletkező, jelentős mennyiségű rothasztható anyagokból biogáz előállításán keresztül történő energiatermelés már évek óta foglalkoztatta az önkormányzatot, illetve a Zrt-t.


A megyeszékhely önkormányzatának célkitűzése – összhangban a hazai és az EU-s energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújulók irányába való elmozdulás elősegítésével.
A biogázüzem működése során a térségben keletkező mezőgazdasági, feldolgozóipari melléktermékekből, kommunális szennyvíziszapból és a szükséges mennyiségű silókukoricából állít elő fermentálással biogázt, majd abból villamosenergiát, továbbá célja a keletkező hő minél optimálisabb mennyiségének, valamint a végtermék lehetséges hasznosítása. A zárt rendszerű, szaghatást nem eredményező létesítményben a próbaüzemet követően, 2014 januárjától évente közel 100 ezer tonna melléktermék hasznosítása válik lehetővé, ezzel majdnem 13 ezer MWh zöld villamosenergia termelése és országos hálózatra juttatása. Az üzemben évi 17.444 GJ hőenergia keletkezik, valamint 15 ezer tonna szilárd és 65 ezer tonna hígfázisú végtermék, amely a termőföldekre való visszajuttatással hasznosítható. A 8 fő részére állandó munkalehetőséget biztosító biogázüzem működésével kb. 80.712 t/év CO2 egyenértékben csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, ily módon is hozzájárulva a klímavédelmi célkitűzésekhez.   

Az ünnepélyes megnyitón Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere, Helmut Burger, az AVE Energie AG Oberösterreich Umwelt GmbH ügyvezetője, Hartdégen Gergely, az AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Pongrácz Péter, a Biogáz Unió Zrt. vezérigazgatója vágta át a nemzeti színű szalagot, ezzel hivatalosan is megkezdődött a próbaüzem.

Nagyjából 2007-2008-ban született meg a biogázüzem gondolata. Akkor kezdtük meg azt a szakmai munkát, egyeztetést az AVE Tatabánya Zrt-vel közösen, hogy hol és hogyan lehetne megvalósítani, hogyan lehet biztosítani az alapanyag szükségletet, s azt a környezetvédelmi célt megfogalmazni, amiért összefogtunk egy ilyen beruházás megvalósítására – kezdte ünnepi beszédét Schmidt Csaba polgármester, azt is hangsúlyozva, hogy a közös cél eléréséhez az AVE Tatabánya Zrt. személyében a város befektetőtársra is talált. 


Minden AVE telephely magas szintű technológiával rendelkezik, s a csoport úttörő szerepet vállal ezen új technológiák megvalósításában is, mely beruházási tevékenységnek a „csúcsát” jelenleg a tatabányai biogázüzem létesítése jelenti – hangzott el Helmut Burgertől, aki köszönetét fejezte ki a város vezetése számára az együttműködésért, s hogy egyértelműen állást foglalt a projekt megvalósítása mellett.


Ha körbepillantok, akkor az 1-es szám jut az eszembe – fogalmazott Hartdégen Gergely, majd így folytatta: az AVE csoportnak ez az első biogázüzeme, a kivitelező Biogáz Unió Zrt-nek ez az első 2 megawattos biogázüzeme, ha helyesek az információim, akkor ez az első biogázüzem, amely 10 hónap alatt elkészült és egyáltalán nem utolsó sorban ez az első biogázüzem Magyarországon, amely önkormányzati tulajdon is. Erre az üzemre nemcsak a tulajdonosok, a város, de Tatabánya minden lakója méltán lehet büszke – zárta gondolatait az ügyvezető igazgató.     

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának és az AVE Tatabánya Zrt-nek a már folyamatban lévő, alternatív energiákat alkalmazó fejlesztései mellett jelen projekt – illeszkedve a város és az AVE Magyarország környezetgazdálkodási koncepciójához – kiemelt prioritás a település és a cégcsoport közép és hosszú távú stratégiájában. A 2,9 milliárdos beruházással megvalósuló biogázüzemhez több mint 956 millió Ft-os támogatást nyertek el a beruházók az Új Széchenyi Terv uniós pályázatán.

Dokumentumok